Tapczan wyrzutowy

Tapczan wyrzutowy produkcji NIRO-TECH jest miejscem, na które wypada oszołomiona sztuka. Tapczan umieszczony jest za boksem oszałamiania. Wykonany jest ze stali kwasoodpornej.

X*Y*Z400 x 1800 x 1000