Tapczan wyrzutowy rolkowy

Tapczan wyrzutowy produkcji NIRO-TECH jest miejscem, na które wypada oszołomiona sztuka. Tapczan umieszczony jest za boksem oszałamiania. Wykonany jest ze stali kwasoodpornej.