Stół doczyszczania trzody

Stół do doczyszczania produkcji NIRO-TECH służy do prawidłowego wyrzutu tuszy wieprzowej ze szczeciniarki. Po prawidłowym ułożeniu na wyoblonym stole następuje doczyszczanie sztuki. Stół ten wykonany jest w całości ze stali kwasoodpornej.