Przenośnik tacowy do jelit i ośrodków

Przenośnik tacowo-hakowy produkcji NIRO-TECH przeznaczony jest do transportowania jelit oraz ośrodków, ze stanowiska wytrzewiania do stanowiska lekarza. Następnie, po badaniu przez lekarza, komplet jelit trafia do jeliciarni, a ośrodki, po przewieszeniu na wózki, do odpowiedniej chłodni. Po dojechaniu tacy do rynny zrzutu następuje wywrócenie się tacy i wyrzut kompletu jelit, natomiast ośrodki zrzucane są za pomocą specjalnego ześlizgu na rynnę lub stół.

Przenośnik występuje w następujących wersjach:

  • 5 tac
  • 7 tac
  • 9 tac
  • 11 tac
  • 13 tac
TYP5 TAC7 TAC9 TAC11 TAC13 TAC
WYDAJNOŚĆ szt./hdo 20szt.do 35zt.do 50szt.do 60szt.do 80szt.
MOC ZAINSTALOWANA kW0,250,250,250,250,25
ZASILANIE GORĄCĄ WODĄ CIŚNIENIE/TEMPERATURA/WYDAJNOŚĆ84°C/0,4MPa/0,45dm³/h84°C/0,4MPa/0,45dm³/h84°C/0,4MPa/0,45dm³/h84°C/0,4MPa/0,45dm³/h84°C/0,4MPa/0,45dm³/h
ZASILANIE ZIMNĄ WODĄ CIŚNIENIE/WYDAJNOŚĆ0,4Mpa/0,6dm³/h0,4Mpa/0,6dm³/h0,4Mpa/0,6dm³/h0,4Mpa/0,6dm³/h0,4Mpa/0,6dm³/h
ZASILANIE SPRĘŻONE POWIETRZE CIŚNIENIE/WYDAJNOŚĆ0,6Mpa/0,8dm³/h0,6Mpa/0,8dm³/h0,6Mpa/0,8dm³/h0,6Mpa/0,8dm³/h0,6Mpa/0,8dm³/h
WYKONANIEST3 ocynkowana ogniowo i 0H18N9ST3 ocynkowana ogniowo i 0H18N9ST3 ocynkowana ogniowo i 0H18N9ST3 ocynkowana ogniowo i 0H18N9ST3 ocynkowana ogniowo i 0H18N9