Podest wytrzewiania

Podest pneumatyczny wytrzewiania produkcji NIRO-TECH służy do pionowego transportu pracowników na wysokości od 1,25m. do 2,5m., w zależności od zastosowanego siłownika nośnego, prędkość podnoszenia wynosi 6m./min. Siłowniki nośne dostosowywane są indywidualnie w zależności od potrzeb klienta. Podest napędzany jest za pośrednictwem siłowników pneumatycznych, zasilany jest sprężonym powietrzem o ciśnieniu 0,6 MPa.