Kotły warzelne

Kotły warzelne służą do gotowania mięs, wędlin, wyrobów garmażeryjnych oraz topienia tłuszczów. Kotły wykonane są ze stali kwasoodpornej z izolacją termiczną, ze szczelnie przylegającą pokrywą. Sterowanie mikroprocesorowe z pomiarem płaszcza grzewczego wody (tłuszczu) oraz rdzenia gotowanego wyrobu.

Kotły mogą być zasilane:

 • elektrycznie
 • parą technologiczną
 • palnikiem gazowym
 • palnikiem olejowym

W ofercie kotły o następujących pojemnościach:

 • 300l
 • 400l
 • 500l
 • 600l
 • 700l
 • 800l
 • 1000l
 • 1200l

Kotły mogą występować również wg zapotrzebowania jako:

 • jednokomorowe
 • dwukomorowe

Wyposażenie opcjonalne:

 • mieszadło
 • wywrotnica ręczna
 • wywrotnica hydrauliczna
 • kosza samowyładowczy z wywrotem