Kanały wentylacyjne

Kanały wentylacyjne nierdzewne produkcji NIRO-TECH wykonane są ze stali kwasoodpornej w celu uzyskania potrzebnej ilości powietrza. Kanały wentylacyjne pozwalają na kontrolowanie i regulowanie dopływającego powietrza, odzyskanie ciepła, niezależność od czynników atmosferycznych.